Słownik pojęć paranormalnych
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W U Y Z
666 - w proroctwie biblijnym liczba siedem oznacza doskonałość i kompletność, podczas gdy sześć – błąd i niedoskonałość, niekompletność. Potrójna szóstka jest więc wielką trójcą błędów – oznacza wielkiego smoka, fałszywego proroka i zwierzę. Zagadkowego “kodu” liczby nie odszyfrowano do czasów obecnych. Przylgnęła natomiast jako “imię” Szatana od czasów Apokalipsy św. Jana, w której napisano:
“(...)Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć”.
7 - Jest to liczba porządku i hierarchii, dopasowania. W chrześcijaństwie oznacza doskonałość i kompletność. W starożytnym Egipcie symbol wiecznego życia. Róża o siedmiu płatkach jest symbolem siedmiu nieb, siedmiu kabalistycznych hierarchii anielskich. Obecnie mamy np. siedem dni tygodnia.
Abaddon - niszczyciel.Zwierzchnik demonów siódmego stopnia.Czasami też imię anioła śmierci z Apokalipsy .
Abalam - Mało znany książę piekieł. Należy do świty Pajmona.
ABIGOR - Demon wyższej rangi, wielki książę piekielnego imperium.Sześćdziesiąt legionów czeka na jego rozkazy.Ukazuje się pod postacią jeźdźca dzierżącego lancę, sztandar lub berło.Zwyczajowo odpowiedzialny jest za wszystko, co dotyczy sekretów wojny, zna przyszłość i wskazuje dowódcom środki, dzięki którym zyskują sobie miłość żołnierzy.
ADHAB (ALGAB) - Czyściec muzułmański gdzie dusze złych dręczone są przez czarne anioły-Munkira i Nekira.
Adoracja Ropuchy. - Czarownicy w czasie swych tajemnych zebrań adorują nie tylko diabła.Każdy początkujący czarownik, po odbyciu wielu prób, otrzymuje ropuchę z nakazem jej czczenia, co wypełnia całując ją na znak szacunku.
Aeromancja - Umiejętność przepowiadania rzeczy przyszłych na podstawie obserwacji powietrza i zachodzących w nim zjawisk. Kometa np. zwiastuje śmierć jakiejś znacznej osobistości. Te same niezwykłe przepowiednie można uzyskać praktykując teratoskopię.
Afryt - czasami zwane są także ifrytami i efrytami. W wierzeniach arabskich są duchami ofiar morderców, które powracają do świata fizycznego w poszukiwaniu zemsty.
AGAT - Kamień szlachetny, któremu starożytni przypisywali właściwości, jakich on wcale nie ma, m.in. takich, jak wzmacnianie serca, ochrona przed zarazą czy leczenie ukąszeń skorpiona i żmii.
Agathion - Demon opiekuńczy ukazujący się zawsze w południe pod postacią osła lub człowieka.Czasem udaje się go zamknąć w talizmanie, butelce lub też w magicznym pierścieniu .
Aksafat - Demon przyzywany w litaniach sabatu.
Aksynomancja - Aksynomancja to wróżenie za pomocą siekiery lub topora.
Jeden ze sposobów praktykowania :
- Gdy chce się wykryć złodzieja, wbija się siekierę w ziemię, ostrzem do dołu, a trzonkiem ku górze .Tańczy się w kole wokół wbitej siekiery aż do momentu, w którym trzonek się zachwieje a siekiera upadnie na ziemię wskazując winowajcę .
Alchemia - (arab. al-chimija, które tworzy przedrostek “al” + greckie ”chymeia” – łączyć, stapiać) średniowieczna dyscyplina łącząca w sobie elementy wielu nauk (np. chemii, fizyki, matematyki) i okultyzmu. Głównym, a jednocześnie wspólnym celem alchemików było wynalezienie receptury przemiany ołowiu w złoto, leku na wszystkie choroby i odnalezienie tzw. kamienia filozofów, czyli eliksiru nieśmiertelności.
Amityville - dom w USA, jedno z bardziej nawiedzonych miejsc w całych Stanach Zjenoczonych. Powstało wiele filmów fabularnych i dokumentalnych, a także książek opisujących wydarzenia, które miały tam miejsce.
Amulet - (łac. “amuletum” – rzecz lub czynność chroniąca przed nieszczęściami) mały przedmiot z tworzyw sztucznych bądź naturalnych, służący do obrony przed różnymi magicznymi zjawiskami. Często mylony z talizmanem, jednak mający z nim niewiele wspólnego.
Angagok (Angekok) - eskimoski szaman. Swojego rodzaju medium mające zdolność porozumiewania się z duchami z innych światów, często w celu przebłagania ich, by te nie zsyłały nieszczęść na jego lud.
Anielski włos - według ufologów pozostałość po lądowaniu statków istot pozaziemskich. Substancja pojawiała się w ważnych momentach historii ludzkości, lecz bardzo trudną ją zebrać, ponieważ szybko ulega dezintegracji.

Animizm - (łac.anima – dusza) forma wierzeń polegająca na uznawaniu każdej rzeczy za ożywioną i posiadającą własną duszę, oprócz człowieka głównie roślin i zwierząt.
Anioł - według większości religii, w której ów byt występuje, jest istotą stworzoną przez Boga, wspierającą jego działania i często posiadającą dużą władzę we wpływaniu na ludzie poczynania. Wyróżnia się wiele rodzajów aniołów, a każda “grupa” określa jednocześnie wąski zakres funkcji. Najbardziej znanymi są Serafiny, Archaniołowie, Cherubiny i Trony.
Antychryst - (gr. antichristos, anti – przeciw, zamiast + christos – pomazaniec) główny oponent Jezusa Chrystusa. Dokładna jego odwrotność, nieskończone zło, Szatan, kusiciel, książę ciemności, w wierzeniach judeo-chrześcijańskich główny duch zła w całym wszechświecie.
Aport - hipotetyczne zjawisko polegające na spontanicznym (a więc bez udziału ludzkiej siły) przemieszczaniu się przedmiotów, swoistej telekinezie. Często występujące na seansach spirytystycznych.
Astral - (inaczej plan astralny) – określenie wymiarów, po których wędrują osoby odbywające podróż astralną. Składa się z myślokształtów tworzących astralną rzeczywistość, ograniczoną jedynie wyobraźnią danej osoby. Istnieje część planu astralnego, która przenika się z naszą fizyczną płaszczyzną, zatem można tam spotkać odpowiedniki obiektów występujących w “naszym świecie”.

Astrologia - Astrologia (z gr. αστρολογία = άστρον + λόγος, dosłownie "nauka o gwiazdach") – badanie położenia ciał niebieskich przy założeniu, że istnieje korelacja między zjawiskami na niebie a losem poszczególnych ludzi i wydarzeniami na Ziemi.

Atlantyda - legendarna wyspa, jednocześnie państwo na Atlantyku, którego władcy w IX tysiącleciu p. n. e. panowali nad wielkimi połaciami terenu - całą Libią, aż do granic Egiptu i nad Europą, aż po Tyrrenię (północną część Półwyspu Apenińskiego). Wskutek trzęsienia ziemi całe państwo pogrążyło się w oceanie, ocalała tylko mała część wyspy, do której nie można się było dostać, bowiem książka opisująca tę drogę – zaginęła. Badacze do dziś toczą spory o jej istnienie.
Aura - niezwykłe zjawisko będące kolorowymi poświatami okalającymi każdą żywą istotę. Umiejętność jej widzenia i “czytania” (kolor aury ma swój odpowiednik w naszym świecie) da się uzyskać po serii kilku prostych ćwiczeń i nazywana jest auroskopią (łac. aura - wyziew, lekki blask + gr. skopeo – oglądam).
Autohipnoza - (gr. autos - sam, własny + hypnos – sen) umiejętność wprowadzania się w stan hipnozy. Można nauczyć się tego samemu, lub od hipnotyzera, który hipnotyzując, wskazuje jedno słowo lub gest, po zauważeniu którego popadamy w trans.

Autostopowicze - specyficzny rodzaj zjaw, które pojawiają się na drodze przed podróżnikami lub na poboczach, po czym niespodziewanie znikają. Mają “cielesną” postać, niekiedy nawet prowadzą krótkie rozmowy. Sporadycznie ostrzegają przed wypadkami.
Bedroom Visitors - określenie ufologiczne, w tłumaczeniu na Polski będą to “nocni goście”. Jest to rodzaj spotkań z kosmitami, kiedy świadkowie budzą się w nocy, słysząc dziwne odgłosy, widząc świetliste kule i często nie mają możliwości spojrzenia za siebie (paraliż), choć wiedzą, iż stoją za nimi jakieś postacie. Kontynuacją takich doświadczeń jest często uprowadzenie na statek UFO, lub – sporadycznie – częściowo utracone wspomnienia.
Bilokacja - paranormalne zjawisko polegające na możliwości znajdowania się w dwóch miejscach jednocześnie. Spontanicznie lub w pełni świadome. Zdolność przypisywana wielu świętym katolickim, joginom czy islamskim fakirom.
Chiromancja - umiejętność wróżenia z dłoni. Rozpowszechniona w dużej mierze przez Cyganki.
Cud - niezwykłe, najczęściej porządne przez daną społeczność zjawisko, które przeczy prawom przyrody, zatem przypisywane jest siłom nadprzyrodzonym (w tym kontekście - Bogu).
Czakra (Czakram) - według niektórych wierzeń oraz wielu ezoteryków jest to miejsce w ludzkim ciele, w którym zbierają się tzw. kanały energetyczne, tworząc coś w rodzaju ośrodka energii odpowiedzialnego za poszczególne organy. Głównych, tj. największych czakr, mamy siedem, a są to kolejno: Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Adjna, Sahasrara.
Demon - (gr. δαίμων daimon - dosłownie ten, który coś rozdziela lub ten, który coś przydziela, także: nadprzyrodzona potęga, dola; łac. daemon) – istoty występujące w wielu wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach, które zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą ziemsko-ludzką, materialną, a sferą boską, czysto duchową; istoty o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich; najczęściej są to nieprzyjazne człowiekowi duchy, związane pierwotnie z pojęciem nieczystości sakralnej.

Dermooptyka - (ang. dermo-optical perception, DOP, czasem bio-introscopy) to domniemana zdolność postrzegania światła i barw za pośrednictwem skóry. Osoby deklarujące posiadanie takich umiejętności najczęściej twierdzą, że są w stanie rozpoznawać kolory lub nawet czytać tekst za pomocą palców u rąk. Dermooptyka uznawana jest za zjawisko z pogranicza pseudonauki i parapsychologii; nie istnieje wiarygodna teoria naukowa, która dopuszczałaby istnienie takiego zjawiska, nie zostało ono też zademonstrowane w warunkach pozwalających na wykluczenie oszustwa.

Diabeł - (gr. diabolos - oskarżyciel, oszczerca) w judaizmie i chrześcijaństwie jest to ogólne określenie upadłych aniołów. W demonologii oraz satanologii średniowiecznej tworzą uporządkowane "społeczeństwo", z zachowaniem własnej hierarchii. W folklorze polskim są rogatymi postaciami wywodzącymi się od złośliwych demonów - Czartów i Biesów.
Dom pani Winchester - nieukończona rezydencja Sary Winchester, wdowy po Williamie Winchesterze, dziedzicu fortuny Olivera Winchestera. Jest jedną z atrakcji San Josó, stolicy hrabstwa Santa Clara stanu Kalifornia. Słynie z niezwykłych elementów architektonicznych, jego właścicielka prawdopodobnie wierzyła, że uchronią ją przed duchami. Powszechnie uchodzi za nawiedzony. Jest jednym z historycznych rezerwatów stanowych.
Doppelgänger - jest to duchowa kopia żyjącej osoby; ciemna jaźń, o której się sądzi, że towarzyszy każdej osobie. Kopia ta zachowuje się tak samo jak oryginał i może oddziaływać na otaczający świat tak samo jak mogłaby zrobić to oryginalna postać.
Duch - istota niematerialna, zwykle niewidzialna, przypisywana duszom zmarłym, w społeczeństwie duch jest postrzegany jako zła, straszna istota
Egzorcyzm - zabieg znany we wszystkich większych religiach. Polega na uświęceniu człowieka mocą zaklęcia i wypędzeniu z niego rzekomych nieczystych sił, w postaci demonów, diabłów, złych duchów etc.
Emilcin - wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Opole Lubelskie. W 1978 roku jeden z jej mieszkańców, Jan Wolski, był świadkiem lądowania kosmitów. Potem rzekomo zabrany do wnętrza statku na badania. Obecnie we wsi stoi jedyny w Polsce pomnik UFO.
Erzulie - haitańska bogini piękna, miłości i płodności z panteonu religii voodoo. Patronuje sztukom (rzeźbiarstwo,malarstwo), wolnej miłości, czarownicom, prostytutkom, kobietom wyznającym voodoo. Czczona pod postacią posążków Matki Boskiej.
EVP - (ang. Electric Voice Phenomena)to zjawisko polegające na zarejestrowaniu głosów osób zmarłych na kasetach wideo bądź innych nośnikach danych. Wielu osobom udała się ta sztuka, co zdaje się potwierdzać, że każdy może podjąć się zadania.
Fotografia kirlianowska - metoda rejestracji promieniowania elektromagnetycznego organizmów żywych przy użyciu materiałów fotograficznych, widzianego w postaci aury otaczającej cały organizm z różnym natężeniem w różnych jego częściach.
Goecja - słowem tym określa się system magiczny opierający się na przyzywaniu duchów i demonów z piekła do realnego świata by służyły one celom przyzywającego je maga. Tradycja goetii jest bardzo stara, a jej korzenie wywodzone są powszechnie od biblijnego króla Salomona, któremu Bóg miał dać władzę przyzywania i kontroli demonów.
Graal - legendarny kielich, z którego Jezus pił podczas Ostatniej Wieczerzy
Gul - określenie na duchy arabskie, które przybierają ludzką postać z odrażającymi twarzami i specjalizują się w wykradaniu trupów. Zamieszkują najczęściej okolice cmentarzy.
Hipnoza - (gr. hypnos - sen) stan psychiczny, pośredni pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się zwiększoną podatnością na sugestie.
Jasowidzenie - zdolność postrzegania osób, przedmiotów i zdarzeń odległych w czasie i przestrzeni.
Kamień filozofów (filozoficzny) - (łac. lapis philosophorum) legendarna substancja poszukiwana od I w. n. e. przez wielu ludzi, dająca życie wieczne. Obecnie stał się motywem przewodnim opowieści w wielu książkach, filmach czy sztukach teatralnych.
Kamisy - Duchy opiekuńcze w Japonii.
Kantermy - Nazwa nadawana przez starożytnych pewnym rodzajom czarów i uroków.
Kapnomancja - Wróżenie z dymu, bardzo wśród starożytnych powszechne.
Palono werwenę i inne święte rośliny, a następnie wysnuwano przepowiednie obserwując kształty, jakie przybierał unoszący się dym.
Karabia(Dekarabia) - Mało znany demon, choć ma w królestwie cieni ogromną władzę. Jest królem jednej z części piekła i włada wpływową prowincją.
Ukazuje się pod postacią pięcioramiennej gwiazdy . Zna właściwości roślin i szlachetnych kamieni, panuje nad ptakami i oswaja je.
-Dowodzi trzydziestu legionami.
Karaimizm - Religia ludów chazarsko-kipczacko-połowięckich, które dały początek kulturze karaimskiej na ziemiach litewsko-polskich.
Karma - dosł. "czyn". W hinduizmie i buddyzmie skutki działań duchowych bądź fizycznych, czasem także jako suma czynów w całym życiu.
Kartycea - Bóstwo indyjskie mające pod sobą zastępy duchów i aniołów. Ma sześć twarzy, ogromną mnogość oczu i wiele ramion zbrojnych w maczugi, jatagany i strzały. Wyleguje się siedząc okrakiem na pawiu.
Kryptyda - Hipotetyczne zwierzę, którego istnienie jest obiektem zainteresowania kryptozoologów, lecz nie zostało potwierdzone przez zoologię. Kryptydy to zwierzęta uznane za dawno wymarłe, bądź znane z opowieści, legend, mitów. Poszukiwaniem kryptyd zajmują się zoolodzy i kryptozoolodzy.
Lewitacja - Jest to zdolność unoszenia własnego ciała w powietrzu dzięki sile woli. Przez większość środowisk naukowych jest traktowana jako dziedzina parapsychologii.
Lucyfer - (łac. lux: światło oraz ferre: nieść - niosący światło) współcześnie w chrześcijaństwie to imię jednego z upadłych archaniołów, utożsamianego niesłusznie z Szatanem.
Maman Brigitte - to jeden z duchów w religii voodoo, żona Barona Samedi. Opiekunka cmentarzy i grobów
Mantra - w buddyzmie i hinduizmie formuła, werset lub sylaba, która jest elementem praktyki duchowej. Jej powtarzanie ma pomóc w opanowaniu umysłu, zaktywizowaniu określonej energii, uspokojeniu, oczyszczeniu go ze splamień.
Medium - osoba, która komunikuje się z duchami albo innymi nadprzyrodoznymi siłami
Medytacja - jest stanem poszerzonej świadomości, polegającym na wyłączeniu procesów myślowych z jednoczesną koncentracją na przedmiocie medytacji. Długotrwałe praktyki prowadzą do osiągania wyższych stanów świadomości.
Monoteizm - wiara w jednego boga
Nekromancja - to forma praktyk magicznych, w której czarujący – nekromanta – przyzywa duchy zmarłych w celu poznania przyszłości lub celach własnych (np. usług). Słowo nekromancja pochodzi od greckiego νεκρός nekrós – martwy. Jednakże, od średniowiecza zwyczajowo łączy się nekromancję z Magią Ziemi oraz przyzywaniem demonów (zobacz też: demonologia). Obrzędy nekromantyczne często nazywa się eksperymentami.
New Age - to nieformalny, wielopostaciowy i wielowymiarowy, alternatywny ruch kulturowy, który narodził się umownie w latach 60. XX wieku w USA, a następnie zdobył liczne grono zwolenników na całym świecie. Obecnie, w pierwszej dekadzie XXI wieku, zdobywa coraz więcej zwolenników i tendencja ta wzrasta. Przez chrześcijan, zwłaszcza przez katolików, ruch New Age jest uważany za sektę.
Numerologia - nauka zajmująca się prognozowaniem liczb, opierająca się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi ma związek z jego losem, jest przez naukowców uważana za pseudonaukę.
Ogoun - to bóg wojny w panteonie religii voodoo. Jest panem ognia, krwi, żelaza i polityki. Patronuje kowalom, cywilizacji i technologii. Jego żoną jest bogini miłości Erzulie. Jego atrybutem jest szabla lub maczeta.
Okultyzm - (łac. occulo - ukrywać, trzymać w tajemnicy; occultus - schowany, ukryty, tajemny) wspólna nazwa doktryn ezoterycznych zakładających istnienie w przyrodzie i człowieku sił tajemnych oraz badających możliwości ich ewentualnego wykorzystania. Zwany też jest scientia occulta (wiedza tajemna). Niezaakceptowany przez wiele religii.
OOBE - (ang. out of body experience, doświadczenie poza ciałem) wrażenie postrzegania świata spoza własnego ciała fizycznego. Osoby będące w stanie OOBE twierdziły, że mogły się poruszać, dokonywać obserwacji i komunikować z innymi istotami inteligentnymi podczas gdy ich ciała spoczywały nieruchomo.
Oxala - bóg miłosierdzia w panteonie religii voodoo, santeria i brazylijskich religii afroamerykańskich, "bóg czystości", syn Oloruna, często czczony pod postacią Jezusa Chrystusa.
Piramidologia - określenie różnych pseudonaukowych spekulacji dot. piramid, szczególnie Piramidy Cheopsa w Gizie (Egipt). Niektórzy piramidologowie zajmują się też monumentalnymi budowlami Inków i Majów oraz świątyniami w południowo-wschodniej Azji.
Politeizm - wiara w wielu bogów
Poltergeisty - zespół zjawisk polegających na rzekomym generowaniu różnego rodzaju dźwięków - od trzasków, gwizdów, szurania, najczęściej niewiadomego pochodzenia (bez możliwości wskazania źródła dźwięku) oraz innych efektów, wśród których można jakoby obserwować samoczynne przesuwanie się lub pojawianie przedmiotów, spadanie, podnoszenie się i inne efekty.
Psychokineza - umiejętność oddziaływania na przedmioty bez fizycznego kontaktu z nimi.
Reinkarncja - jest to wcielenie się duszy po śmierci w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowo narodzonego dziecka lub nawet zwierzęcia czy rośliny. Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie.
Rodzimowierstwo - system wierzeń etnicznych (zarówno minionych jak i współczesnych - w tym część rekonstrukcji - zawsze jednak nawiązujących do konkretnego systemu wierzeń etnicznych) odwołujących się zazwyczaj do tradycji przedchrześcijańskich. Zespół poglądów opartych na mitologii i wierzeniach lokalnej społeczności, w obrębie danej grupy kulturowej lub etnicznej
szarak - jedna z ras kosmitów, charakteryzują się niskim wzrostem, dużą głową oraz dużymi czarnymi oczami
Świadomy sen (Lucid dream) - jest to stan podobny do zwykłego snu, charakteryzujący się jednak niesamowitą odmiennością - osoba śniąca zachowuje świadomość i wie, że obecnie śni i świat dookoła nie jest prawdziwy.
Talizman - magiczny przedmiot, mający przynosić swojemu właścicielowi szczęście
Tantra - w buddyzmie, hinduizmie i dżinizmie tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii niedualistycznej, uznająca, że wszystko, co istnieje, stanowi manifestację jednego bytu.
Telekineza - poruszanie przedmiotami za pomocą mocy psychicznych, własnej woli
Telepatia - zdolność przekazywania myśli, uczuć i wrażeń zmysłowych na poziomie mentalnym
UFO - niezidentyfikowany obiekt latający, nieznane obiekty widywane przez ludzi na niebie, o których niektórzy sądzą, że są to statki istot pozaziemskich
Voodoo - Religia i kult na Haiti, będący mieszaniną elementów religii katolickiej i wątków wierzeń ludów afrykańskich.
Wimany - to starożytne latajace pojazdy, opisane głównie w kulturze hinduskiej i tybetańskiej
Wylatowo - wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno. Miejsce to stało się znane w 2000 roku, gdy zaczęły tam się pojawiać zbożowe kręgi. Te znaki są tam co roku.

nieznane.pl Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz kanał RSS.Statystyki This Page Is Valid XHTML 1.0 Transitional :: ©2007-2009 nieznane.pl ::