Zawód astronom

dodano: 04/07/2007 11:17 • komentarze: 0 • odsłony: 6767 • kategoria: Astronomia/Kosmos • dodał: Simon

Definicja

Astronom to zawód specyficzny. Można go raczej skojarzyć z naukowcem, który jest też - inaczej niż w innych zawodach - praktykiem. Astronom (gr. ástron - gwiazda, nómos - prawo; łac. astronomus) to naukowiec badający ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowę oraz ewolucję, a także wszechświat jako całość.
Zawód astronom
Astronomia zajmuje się dziś szerokim zakresem zjawisk i obiektów pozaziemskich, dlatego można wyróżnić wiele jej działów. Są to np.: astronomia matematyczna, zajmująca się teorią ruchu ciał w polach grawitacyjnych; astronomia pozagalaktyczna, badająca obiekty astronomiczne znajdujące się poza galaktyką; astronomia gwiazdowa, zajmująca się badaniem rozmieszczenia i ruchów gwiazd oraz materii międzygwiazdowej w galaktyce; astronomia nawigacyjna, badająca przydatność zjawisk astronomicznych do celów nawigacji, i astronomia pozaatmosferyczna, a także dziedziny bardzo wąskie: astrofizyka, astrometria czy radioastronomia.

Predyspozycje

Najważniejsze jest prawdziwe zainteresowanie tą dziedziną, wręcz pasja. Konieczne są też zdolności do ścisłego i abstrakcyjnego myślenia, a także zdolności matematyczne. Matematyka i fizyka na tych studiach to podstawa wiedzy.

Dawniej i dziś

Astronomia ma swoje początki w Chinach, gdzie około 1100 p.n.e. po raz pierwszy wyznaczono nachylenie ekliptyki do równika. Niektórzy datują jej powstanie na jeszcze wcześniejsze epoki - mniej więcej na rok 3000 p.n.e. W starożytności egipskiej, greckiej i rzymskiej była równie ważną dziedziną. Zmierzono wtedy południk, sformułowano pierwszy katalog gwiazd, a Ptolemeusz opracował system geocentryczny.

Jak wiadomo Polacy także wnieśli swój nieoceniony wkład w wiedzę astronomiczną. Ale prawdziwy rozwój astronomii zaczął się dopiero w XX w., zwłaszcza od momentu pojawienia się na orbicie pierwszych satelitów. Od lat 90. Polacy mają także swój znaczący udział w światowej astronomii w dokonaniach Aleksandra Wolszczana, Bogdana Paczyńskiego oraz Andrzeja Udalskiego.

Status społeczny

Astronom nie jest zbyt dobrze rozpoznawany przez społeczeństwo. To raczej ktoś kojarzony z fizykiem, a na pewno z naukowcem zaprzątniętym bez reszty książkami i komputerem. Jednakże wiele firm na rynku pracy docenia astronomów z powodu ich bardzo szerokiej wiedzy, często bliskiej informatykom, a na pewno lepszej w zakresie matematyki niż mają informatycy.
Zawód astronom
Jak zostać astronomem?

Przed kandydatem jest jedna droga: zostać studentem astronomii na jednym z polskich uniwersytetów. Oczywiście historia zna wiele przypadków, kiedy astronomami zostawały osoby bez studiów astronomicznych, a jedynie z fizycznymi, ale jest to droga dla wybranych. Lepiej zdać egzamin na astronomię i studiować przez 5 lat, wzbogacając wiedzę o informatykę.

Współczesna astronomia to tak naprawdę fizyka, choć nie w laboratorium, a w całym wszechświecie. Na studiach astronomicznych student poznaje zatem obszerne podstawy wiedzy fizycznej. Powinien być też przygotowany na sporą dawkę matematyki (algebra, analiza matematyczna, metody matematyczne fizyki i astronomii). Oczywiście jest też wiele wykładów ściśle astronomicznych i astrofizycznych. Podczas studiów jest także bardzo wiele zajęć z komputerami. Aby wskazać ten aspekt przyszłym pracodawcom, w nazwach wydziałów lub na dyplomach uczelnie umieszczają słowa "informatyka stosowana" czy też "zastosowania komputerów". Ponieważ w każdym z uniwersytetów jest nieco inny profil badań, warto zapoznać się z nim przed podjęciem decyzji o miejscu studiów. Studiuje się tu na nielicznych kierunkach, z reguły liczba studentów na roku nie przekracza 25.

Na astronomię nie ma egzaminów. Są za to konkursy świadectw lub - na niektórych uczelniach - rozmowy kwalifikacyjne. Bierze się pod uwagę biologię, chemię, fizykę, informatykę i matematykę. Sama rozmowa dotyczy głównie poziomu motywacji do podjęcia tych studiów.

5-letnie studia nie są na początku zbyt intensywne, ale złudzeniem jest, że potem są łatwe. Niekiedy kierunek kończy połowa lub mniej studentów z I roku. Najbardziej doskwiera chyba matematyka (metody matematyczne fizyki, analiza matematyczna, algebra) oraz fizyka ogólna. Ale już od początku są statystyczne metody opracowywania pomiarów, elektronika i podstawy użytkowania komputerów.

Studenci astronomii najbardziej tęsknią za zajęciami praktycznymi, o co bywa czasem trudno. A szkoda, bo to one najbardziej pasjonują. Co prawda już na I roku jest pracownia elektroniczna, fizyczna i komputerowa, ale to jeszcze niewiele. Dopiero na II roku wprowadza się pracownię obserwacyjną, która pozwala nauczyć się obsługi teleskopu, czyli ustawiania go na żądany obiekt. Kontynuuje się też zajęcia w pracowni fizycznej, komputerowej. II rok, choć nie tak obciążony, przynosi trudne nowe dziedziny: astronomię sferyczną, astrometrię, fizykę kwantową, fizykę atomową i molekularną oraz wstęp do astrofizyki. Z zajęć praktycznych, obok wspomnianej pracowni obserwacyjnej, jest komputerowa pracownia astronomiczna oraz programowanie i metody numeryczne. Na każdy semestr II roku wypada średnio po 4-5 egzaminów.
Zawód astronom
Większe zróżnicowanie jest na roku III, kiedy pojawiają się: fotometria i spektroskopia gwiazdowa, radioastrofizyka, wstęp do fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych, elektrodynamika klasyczna czy wstęp do mechaniki nieba. Ważne są praktyczne aspekty nauki: nowością jest pracownia astrofizyki, a w lecie 4-tygodniowa praktyka astronomiczna, którą zalicza się w innym ośrodku astronomicznym w Polsce. To jedyna taka przygoda w trakcie tych studiów.

Wreszcie na IV roku, kiedy studenci już wiedzą, jakimi umiejętnościami dysponują, pojawiają się zagadnienia najtrudniejsze - budowa galaktyk, astrofizyka atmosfer gwiazdowych, materia międzygwiazdowa, klasyczna i relatywistyczna mechanika nieba, astronomia pozagalaktyczna, astrofizyka wysokich energii czy budowa i ewolucja gwiazd. Do kompletu należy dodać nowe pracownie - radioastrofizyki, mechaniki nieba oraz astrofizyki teoretycznej. Oczywiście jest też już seminarium przygotowujące do pisania pracy magisterskiej, którą kończy się na V roku. Zalicza się też kosmologię czy procesy akrecyjne w fizyce.

Jeśli ktoś ma ochotę, może też zaliczyć w ciągu studiów blok zajęć pedagogicznych i spróbować potem szczęścia w szkole. Astronom powinien mieć w ręku dodatkowy atut, dzięki któremu może sobie poradzić na rynku pracy.

Gdzie do pracy?

Naturalne zaplecze dla astronomów to uniwersytety, czyli sama nauka i kariera w przyuczelnianych obserwatoriach, często połączona z wyjazdami zagranicznymi, ponieważ astronomowie stanowią niewielkie środowisko i znają się doskonale. Mogą też trafiać do biznesu, np. do firm doradczych. Tutaj mają ogromne szanse - ze względu na zdolności myślenia w kategoriach numerycznych i ścisłych.

Wyżej niż kierunkowe wykształcenie ceni się w tej branży określoną osobowość i zdolności. Liczy się zdolność kojarzenia faktów, inteligencja, szybkość uczenia się i oczytanie. Ważne są zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego - rozbijania problemu na szczegółowe zadania, rozwiązywania ich i łączenia potem w całość. Bardzo istotna jest też dokładność, systematyczność i cierpliwość (praca nad długimi, często zawiłymi i abstrakcyjnymi zadaniami) oraz praca w zespole. Ważna jest też znajomość języka angielskiego. Im większa firma doradcza, tym więcej zagranicznych klientów, zagranicznych szkoleń, zagranicznych materiałów i dokumentów.

Po studiach astronomicznych są też inne możliwości. Można np. wykonywać dowolny zawód związany z informatyką.

Zarobki

Wszystko zależy od branży. Jako nauczyciel, astronom może liczyć na początek na około 800 zł miesięcznie. Jeśli startuje jako informatyk, może zaczynać od 2 tys. i więcej, a jeśli pracuje w konsultingu, może myśleć nawet o 4-5 tys. na początek.

źródła: Park Edukacja / praca.gazeta.pl
Zobacz co sądzą o tym inni:
Aby mieć możliwość komentowania, musisz być zalogowany. Nie masz konta? Zarejestruj się!
nieznane.pl Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz kanał RSS.Statystyki This Page Is Valid XHTML 1.0 Transitional :: ©2007-2009 nieznane.pl ::